Overview

ยา Clonazepam คืออะไร? | ข้อควรระวัง | วิธีใช้ยา | ผลข้างเคียง | ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน | ลืมรับประทานยา | รับประทานยาเกินขนาด | การเก็บรักษา | การหยุดยา | คำถามที่พบบ่อย

ยา Clonazepam (โคลนาซีแพม) คืออะไร?

สรรพคุณและกลไกการออกฤทธิ์

ยา Clonazepam (อ่านว่า โคล-นา-ซี-แพม) อยู่ในกลุ่มยาเบนโซไดอาเซปีน (Benzodiazepine) เป็นยากันชัก (Anticonvulsant) ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคลมชัก ช่วยคลายกังวลสำหรับผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) และช่วยรักษาอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหว (Akathisia) โดยยาจะออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ยับยั้งการทำหน้าที่ของเซลล์ประสาท มีผลทำให้ผู้ใช้ยาลดอาการวิตกกังวลและตื่นตระหนกลงได้ ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ต้านอาการชัก และเป็นยาที่ทำให้ง่วงอีกด้วย

หลังจากที่ได้รับยาเข้าไปแล้วยาจะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชม. โดยยาจะเข้าไปลดการส่งกระแสประสาท เพื่อขัดขวางการทำงานของคลื่นสมอง และเพิ่มระดับของสารเคมีในสมองที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ทำให้ช่วยรักษาโรคลมชักได้ทั้งโรคลมชักชนิดเหม่อและอาการชักเกร็งทั้งตัว รวมถึงช่วยคลายกล้ามเนื้อและคลายกังวลได้

ยา clonazepam

ชื่อทางการค้าของยา Clonazepam ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ตัวอย่างชื่อทางการของยา Clonazepam เช่น Rivotril , Clonaril , Povanil , Convolsol , Prenarpil , Klonopin

ประเภทของยา

Clonazepam เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอาเซปีน (Benzodiazepine) และเป็นยากันชัก (Anticonvulsant)

รูปแบบของยา

ยา Clonazepam ราคาเท่าไหร่?

ราคากลางสำหรับยาเม็ด (Tablet) ขนาดเม็ดละ 0.5 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 500 เม็ด ราคาประมาณ 250 บาท และสำหรับยาเม็ด (Tablet) ขนาดเม็ดละ 2 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 500 เม็ด ราคาประมาณ 550 บาท

ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

ผู้ที่สามารถใช้ยา Clonazepam ได้

สามารถใช้ได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุบางราย เนื่องจากยา Clonazepam มีผลต่อความจำและการทรงตัว จึงต้องใช้โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา Clonazepam

วิธีใช้ยา Clonazepam

สำหรับใช้กันชัก

สำหรับใช้ลดอาการตื่นตระหนก

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Clonazepam

ยาโคลนาซีแพม อาจทำให้เกิดข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น

ยาโคลนาซีแพม อาจทำให้เกิดข้างเคียงรุนแรง เช่น

หากพบว่ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ยา clonazepam ผลข้างเคียง

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับยา Clonazepam

ไม่ควรใช้ยาโคลนาซีแพมร่วมกับยาอื่นๆ ที่มีฤทธิ์กดระบบประสาท รวมถึงไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างยา เช่น

หากลืมรับประทานยา Clonazepam ควรทำอย่างไร?

ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลารับประทานยามื้อต่อไปแล้ว ให้รับประทานทานยาของมื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มยา

หากรับประทานยา Clonazepam เกินขนาดควรทำอย่างไร?

หลังใช้ยาโคลนาซีแพมเกินขนาดจะทำให้มีอาการง่วง มีอาการพูดช้า หัวใจเต้นช้าลง บางรายอาจมีอาการชัก สั่นหรือมีอันตรายถึงภาวะโคม่าได้ ควรรีบพบแพทย์ทันที กรณีที่ผู้ได้รับยาเกินขนาดแล้วทำให้หมดสติ ควรระวังการหายใจในขณะส่งโรงพยาบาล

การเก็บรักษายา Clonazepam

ยา Clonazepam ควรเก็บในที่แห้งและพ้นจาก แสงแดด ความชื้นและมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส

การหยุดยา Clonazepam

ไม่ควรหยุดยาทันทีและควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการหยุดยา โดยแพทย์จะค่อยๆ ปรับขนาดยาลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีปัจจัยเรื่องระยะเวลาการใช้ยาที่ผ่านมาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อไม่ให้การลดขนาดยามีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยจนมีอาการขาดยา

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Clonazepam

1. Clonazepam กับ Lorazepam ต่างกันอย่างไร?

ทั้งยา Clonazepam และ Lorazepam ต่างก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ 4 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน โดยยาทั้งสองชนิดจะไปทำให้สารสื่อประสาททำงานลดลงทำให้คลายกังวล และช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ ยา Clonazepam เป็นมีฤทธิ์ในการกันชักและช่วยคลายกังวล ส่วนยา Lorazepam จะมีฤทธิ์ในการช่วยให้นอนหลับได้ ช่วยต้านอาการชักและคลายกล้ามเนื้อได้

2. Clonazepam ออกฤทธิ์กี่ชั่วโมง?

ตัวยาจะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง และมีการออกฤทธิ์นาน 6-12 ชั่วโมง

3. Clonazepam จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทใดตามกฎหมาย?

ยาโคลนาซีแพมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่ 4 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยห้ามบุคคลทั่วไปขาย ผลิตหรือนำเข้า ยกเว้นแต่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลป์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เท่านั้น

4. Clonazepam ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

ยาโคลนาซีแพมไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์นอกเหนือจากใช้ในกรณีพิเศษที่ใช้ยาอื่นไม่ได้ผลและอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น รวมถึงหญิงที่ให้นมบุตรก็ไม่ควรใช้ยา Clonazepam เพราะตัวยาอาจถ่ายทอดทางน้ำนมไปสู่บุตรได้

5. Clonazepam กินตอนไหน?

สามารถรับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร แต่ควรทานในช่วงเวลาเดิมทุกวัน หากรับประทานแล้วส่งผลกับกระเพาะอาหารให้ทานพร้อมอาหารเพื่อลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร

6. Clonazepam กินติดต่อกันได้นานแค่ไหน?

กินติดต่อกันได้ 9 สัปดาห์ ทั้งนี้ระยะเวลาการรับประทานของผู้ป่วยแต่ละราย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

7. พรีนาร์พิล (PRENARPIL) คือยาอะไร?

พรีนาร์พิลคือหนึ่งในชื่อทางการค้าของยา Clonazepam ใช้ในการรักษาอาการชักในผู้ป่วยโรคลมชักและใช้รักษาโรคตื่นตระหนกเพื่อบรรเทาความกังวล