Overview

ยา Gabapentin คืออะไร? | ข้อควรระวัง | วิธีใช้ยา | ผลข้างเคียง | ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน | ลืมรับประทาน | รับประทานยาเกินขนาด | การเก็บรักษา | การหยุดยา | คำถามพบบ่อย

ยา Gabapentin คืออะไร?

สรรพคุณและกลไกการออกฤทธิ์

ยากาบาเพนติน (Gabapentin) คือยาป้องกันอาการชัก (Anticonvulsant หรือ Anti-epileptic Drug) ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่ในการระงับระบบประสาทและสารเคมีในสมองที่ก่อให้เกิดอาการชัก และนำมาใช้รักษาอาการปลายประสาทอักเสบด้วย เช่น เส้นประสาทอักเสบในโรคเบาหวาน (Diabetic Neuropathy) และอาการปวดเส้นประสาทจากโรคงูสวัด (Post-herpetic Neuralgia)

เมื่อคนไข้รับประทานยากาบาเพนตินเข้าไปแล้ว ตัวยาจะไปจับกับตัวรับที่อยู่ในสารสื่อประสาท แล้วออกฤทธิ์ในการยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาท เพื่อลดการทำงานของเซลล์ประสาท ทำให้สามารถรักษาอาการชักแบบเฉพาะที่ (Partial Seizure) อาการปวดตามเส้นประสาท เช่น โรคงูสวัด โรคมะเร็ง กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Leg syndrome) และมีผลทำให้อาการชักค่อยๆ เบาลง

ยา gabapentin

ชื่อทางการค้าของยา Gabapentin ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ชื่อทางการค้าของยากาบาเพนติน (Gabapentin) คือ นิวรอนติน (300 มก.) หรือ NEURONTIN (CAPSULES 300 MG)

ประเภทของยา

ยากาบาเพนติน (Gabapentin) อยู่ในกลุ่มยาป้องกันอาการชัก (Anticonvulsant) และเป็นยาตามใบสั่งแพทย์

รูปแบบของยา

รูปแบบของยากาบาเพนติน (Gabapentin) เป็นยาเม็ดแบบแคปซูลขนาด 100, 300, 400 มิลลิกรัม และชนิดเม็ด ขนาด 600 มิลลิกรัม

ยา Gabapentin ราคาเท่าไหร่?

จากประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ราคากลางของยา Gabapentin ดังนี้

ข้อควรระวังก่อนใช้ยา Gabapentin

ยากาบาเพนตินเป็นยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ไม่ควรหาซื้อมารับประทานเอง เพราะอาจเกิดอันตรายจากการรับประทานยานี้ได้

วิธีใช้ยา Gabapentin

การใช้ยาในผู้ป่วยโรคลมชัก

การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดปลายประสาท

อาการปวดปลายประสาทจากการเป็นโรคงูสวัดในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปและในผู้ใหญ่ แพทย์จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

จากนั้นทำการประเมินเพื่อปรับขนาดปริมาณยาที่ช่วยควบคุมอาการได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 3,600 มิลลิกรัมต่อวัน

การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome)

สำหรับอาการขาอยู่ไม่สุขในผู้ใหญ่จะให้รับประทาน 600 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อวันพร้อมมื้ออาหาร

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Gabapentin

ผลข้างเคียงทั่วไปจากการใช้ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

อาการแพ้ยากาบาเพนติน (Gabapentin) หากมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดยาและรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

กาบาเพนติน ผลข้างเคียง

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับยา Gabapentin

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Gabapentin คือยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและทำให้ง่วง ซึม ดังนี้

ดังนั้นหากมีการใช้ยาตัวอื่นอยู่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนทุกครั้ง

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาให้ทานทันทีที่นึกได้หากยังไม่ถึงเวลารับประทานยาในครั้งต่อไป แต่ถ้าใกล้ถึงเวลาทานยาในรอบต่อไปแล้ว ให้ทานยารอบต่อไปเป็นปกติ และไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

หากรับประทานยาเกินขนาดควรทำอย่างไร?

หากรับประทานยากาบาเพนติน (Gabapentin) เกินขนาด ให้คอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติให้รีบเข้าไปพบแพทย์ในทันที

การเก็บรักษายา Gabapentin

ควรเก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับ และเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสงโดยตรง และเก็บไว้ให้พ่นมือเด็ก

การหยุดยา Gabapentin

ห้ามหยุดรับประทานยา Gabapentin ด้วยตัวเองแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะจะทำให้เกิดอาการถอนยาได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์ช่วยลดขนาดยาลงและหยุดใช้ยาในที่สุด

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Gabapentin

1. ยา Gabapentin แก้ปวดฟันได้หรือไม่?

ยา Gabapentin เป็นยาสำหรับแก้โรคลมชักและอาการปวดที่ปลายประสาทจากโรคอื่นๆ หากปวดฟันแนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอล หรือยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) แทน เช่น ไอบูโพรเฟน หรือนาพรอกเซน เพราะช่วยบรรเทาอาการปวดฟันจากฟันผุหรือปัญหาเหงือกอักเสบได้ สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

2. ยา Gabapentin บรรเทาอาการวิตกกังวลได้หรือไม่?

ยา Gabapentin มักไม่ใช้รักษาโรควิตกกังวล แต่มีการอ้างถึงฤทธิ์ของกาบาเพนตินในการช่วยระงับอาการวิตกกังวลที่เกิดจากโรคซึมเศร้าและโรคไบโพลาร์อยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม การใช้ยากาบาเพนตินนอกข้อบ่งใช้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

3. ยา Gabapentin ช่วยเรื่องการนอนหลับได้หรือไม่?

ยา Gabapentin มีผลข้างเคียงคือทำให้ง่วงนอน แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยานอนหลับ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพอย่างปัญหาตับและไต เพราะจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีที่จะได้รับ

4. ยากาบาเพนตินใช้รักษาอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นได้หรือไม่?

ยากาบาเพนดินเป็นยาในกลุ่มยาลดอาการปวดจากเส้นประสาท จึงสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ โดยช่วยลดการส่งสัญญาณความปวดจากเส้นประสาทที่โดนกดทับ

5. ยากาบาเพนตินแก้อะไร?

ยากาบาเพนตินใช้สำหรับรักษาอาการชักแบบเฉพาะที่ (Partial Seizure) อาการปวดตามเส้นประสาท เช่น โรคงูสวัด โรคมะเร็ง กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Leg Syndrome)

6. Gabapentin 300 mg คือยาอะไร?

ยากาบาเพนติน คือยาป้องกันอาการชักและรักษาอาการปลายประสาทอักเสบ ส่วน 300 mg คือขนาดยา 300 มิลลิกรัม โดยตัวยามีในรูปแบบแคปซูลและเม็ด ขนาดตั้งแต่ 100 – 800 มิลลิกรัม

7. Vultin 100 คือยาอะไร?

Vultin (วัลทิน) เป็นชื่อทางการค้าหนึ่งของยา Gabapentin มีในรูปแบบแคปซูลขนาด 100 mg, 300 mg และ 400 mg และแบบเม็ดขนาด 600 mg และ 800 mg