Overview:

NAC long® คือยาอะไร? | กลไกการออกฤทธิ์ | ข้อควรระวัง | วิธีใช้ยา | ผลข้างเคียง | ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน | ลืมรับประทานยา | รับประทานยาเกินขนาด | การเก็บรักษา | คำถามที่พบบ่อย

NAC long® คือยาอะไร?

NAC long® (อ่านว่า แนค-ลอง) เป็นชื่อทางการค้าของยาเม็ดฟู่ที่มีสรรพคุณช่วยละลายเมือกและเสมหะ โดยมีส่วนผสมของยา Acetylcysteine (อะซีทิลซิสเทอีน) 600 มิลลิกรัม

ยา nac long
ภาพจาก naclongthailand.com

NAC long® กับ NAC ต่างกันอย่างไร?

NAC long® คือชื่อทางการค้า (Brand) ส่วน NAC ซึ่งย่อมาจาก N-Acetylcysteine นั้นเป็นชื่อสามัญทางยา (Generic Name) โดยยังมียายี่ห้ออื่นๆ ที่ใช้ตัวยา N-Acetylcysteine เหมือนกันและมีสรรพคุณเดียวกันอีกหลากหลายยี่ห้อในประเทศไทย

ประเภทของยา

NAC long เป็นยาในกลุ่มยาแก้พิษ (Antidotes) ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และจัดอยู่ในกลุ่มยาละลายเสมหะ (Mucolytics) ยา NAC long เป็นยาที่สามารถซื้อได้เอง (OTC: Over The Counter) มีจำหน่ายในร้านขายยา

รูปแบบของยา

NAC long เป็นยาเม็ดชนิดฟู่ละลายน้ำขนาด 600 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 10 เม็ดต่อ 1 แผง

กลไกการออกฤทธิ์

ยา Acetylcysteine จะทำปฏิกิริยาโดยตรงกับแบคทีเรีย ทำให้มูกกลายเป็นของเหลวและถูกขับออกมาได้ง่ายขึ้น รวมถึงยังสามารถทำลายไบโอฟิล์มที่เชื้อแบคทีเรียใช้ในการยึดเกาะบนเยื่อบุทางเดินหายใจ จึงสามารถช่วยลดเชื้อแบคทีเรียในเยื่อบุทางเดินหายใจได้ และยังมีฤทธิ์ในการช่วยลดอาการติดเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย

ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

วิธีใช้ยา

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้งก่อนอาหารเย็น โดยละลายยาในน้ำครึ่งแก้ว

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ
ยาแก้เจ็บคอ – เลือกแบบไหน กินอย่างไร ให้ปลอดภัยและหายเจ็บคอ
Chlorpheniramine (คลอเฟนิรามีน) คือยาอะไร? วิธีใช้ ผลข้างเคียง และข้อควรระวัง
Ponstan (พอนสแตน) คือยาอะไร? วิธีกิน ผลข้างเคียง และข้อควรระวัง
Cetirizine (เซทิริซีน) คือยาอะไร? วิธีใช้ ผลข้างเคียง ข้อควรระวัง
โรคกลัวรู (Trypophobia) คืออะไร? เช็กสาเหตุ อาการ และการรักษา
ยาคุมฉุกเฉิน – วิธีกินยาคุมฉุกเฉินที่ถูกต้อง และผลข้างเคียงหลังใช้!
Ibuprofen (ไอบูโพรเฟน) คือยาอะไร? วิธีใช้ ผลข้างเคียง ข้อควรระวัง

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา

ทั้งนี้ หากมีอาการผื่นลมพิษ คันผิวหนัง หน้าแดง ความดันโลหิตต่ำ หายใจลำบาก และหลอดลมหดเกร็งร่วมกัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

สามารถรับประทานยาในวันถัดไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนยาเป็น 2 เท่า เนื่องจากเป็นยาที่ใช้รักษาตามอาการ

หากรับประทานยาเกินขนาดควรทำอย่างไร?

ยา NAC long ไม่ควรรับประทานเกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน หากรับประทานเกินขนาด ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันที

การเก็บรักษา

ตอบปัญหาสุขภาพ

ตอบคำถามที่พบบ่อย

1. NAC รักษาโควิดได้จริงหรือ?

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่ายา Acetylcysteine (หรือ N-acetylcysteine; NAC) สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ได้ แต่มีหลายๆ งานวิจัยที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีจากการใช้ยา Acetylcysteine ในผู้ติดเชื้อโควิด

เช่น งานวิจัยที่ทดลองให้ยา Acetylcysteine ในผู้ป่วยโควิดซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและต้องใช้หน้ากากให้ออกซิเจนหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ ผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับยามีระดับออกซิเจนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้รับ Acetylcysteine นอกจากนี้ ก็ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่ระบุว่า NAC สามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดอาการปอดอักเสบได้

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาเพื่อรักษาโควิด-19 นั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองเพื่อใช้ในการรักษาโควิดโดยเด็ดขาด

2. NAC กินแล้วผิวขาวขึ้นจริงหรือ?

มีหลายงานวิจัยที่ระบุว่า ยา N-acetylcysteine ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระได้ และเป็นสารตั้งต้นของกลูต้าไธโอน (Glutathione) ทำให้ร่างกายสามารถผลิตกลูต้าไธโอนได้มากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยทำให้ผิวขาวขึ้น และมีการใช้ N-acetylcysteine ในวงการโรคผิวหนัง (Dermatology) อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ

ในประเทศไทย มีงานวิจัยที่ศึกษาผลของการใช้ยา N-acetylcysteine ที่ทำให้ผิวขาว ซึ่งผู้วิจัยพบว่าหลังจากการรับประทานยา N-acetylcysteine ปริมาณ 1,800 มิลลิกรัมต่อวันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทำให้กลุ่มทดลองที่ได้รับยา N-acetylcysteine มีค่าดัชนีเมลานินลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา

ค่อนข้างชัดเจนว่ายา N-acetylcysteine อาจจะมีฤทธิ์โดยอ้อมทำให้ผิวขาวขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อบ่งใช้ของยา N-acetylcysteine โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ระบุว่า ยา N-acetylcysteine นั้นใช้เพื่อเป็นยาละลายเสมหะในผู้ป่วยที่มีเสมหะเหนียวข้นจากโรคระบบทางเดินหายใจ และใช้เป็นยาถอนพิษที่เกิดจากการรับประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาด

การใช้ยาที่นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ดังกล่าวควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรซื้อมารับประทานเองโดยหวังผลด้านความขาว

3. NAC long กินตอนไหน?

ยา Acetylcysteine อาจระคายเคืองทางเดินอาหารได้ ดังนั้นจึงควรรับประทานพร้อมอาหาร แนะนำให้ทาน 1 เม็ดละลายในน้ำครึ่งแก้วก่อนอาหารเย็น

4. NAC long กินทุกวันได้ไหม?

ไม่แนะนำให้รับประทาน NAC long เป็นประจำทุกวัน เนื่องจากตัวยา NAC ไม่ใช่วิตามินหรือสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และควรใช้ NAC ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

5. NAC long กินก่อนนอนได้ไหม?

เนื่องจากตัวยา Acetylcysteine อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินอาหารได้ จึงควรรับประทานยา NAC long พร้อมอาหาร และไม่แนะนำให้รับประทานก่อนนอน

6. NAC long กินหลังอาหารได้ไหม?

แนะนำให้ทาน 1 เม็ดละลายในน้ำครึ่งแก้วก่อนอาหารเย็น หากลืมรับประทาน ควรรับประทานหลังอาหารทันที

7. NAC แก้แฮงค์ได้จริงหรือ?

ประเด็นเรื่องการกินยา NAC เพื่อแก้อาการแฮงก์โอเวอร์นี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจมาก

มีงานวิจัยที่ทดลองการใช้ยา N-acetylcysteine ในปลาม้าลาย (Zebrafish) โดยให้ยา NAC กับปลากลุ่มแรก และไม่ให้ยากับปลาอีกกลุ่ม จากนั้นให้ปลาอยู่ในตู้ปลาที่ผสมเอทานอล (EtOH) 1% และประเมินปฏิกิริยาที่แตกต่างกันของปลาแต่ละกลุ่ม ปรากฏว่าปลากลุ่มที่ได้รับยามี Oxidative Stress (ภาวะที่ร่างกายมีอนุมูลอิสระมากเกินกว่าที่ร่างกายจะสามารถจัดการได้) น้อยกว่า และมีอาการมึนเมาน้อยกว่าปลาที่ไม่ได้รับยาอย่างชัดเจน

อีกงานวิจัยหนึ่งเป็นการทดลองในมนุษย์ ซึ่งกลุ่มแรกจะได้รับยา NAC หลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนอีกกลุ่มได้รับยาหลอก โดยผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งสองกลุ่มจะต้องดื่มเบียร์จนกระทั่งความเข้มข้นของระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (BrAC) อยู่ที่ 0.1 g/210L ผลปรากฏว่าผู้วิจัยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้เข้าร่วมการทดลอง 2 กลุ่ม

มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า ผลการทดลองที่ขัดแย้งกันนี้อาจเนื่องมาจากการให้ยา NAC ก่อนและหลังการได้รับแอลกอฮอล์ โดยการทดลองในปลาจะมีการให้ยา NAC ก่อนที่ปลาจะได้รับแอลกอฮอล์ ในขณะที่การทดลองในมนุษย์ จะให้ยาหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้ว

ฉะนั้น อาจจะต้องรอให้มีงานวิจัยสนับสนุนประสิทธิภาพของ NAC ในการแก้แฮงค์มากกว่านี้ก่อนจึงจะสามารถฟันธงได้ ระหว่างนี้ก็ขอแนะนำว่าไม่ควรไปทดลองกับตัวเอง

8. NAC long กัดกระเพาะจริงหรือ?

ยา Acetylcysteine อาจทำให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา หรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา