Overview

Ponstan® คือยาอะไร? | กลไกการออกฤทธิ์ | ข้อควรระวัง | ผู้ที่สามารถใช้ยาได้ | วิธีใช้ยา | ผลข้างเคียง | ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน | ลืมรับประทานยา | รับประทานยาเกินขนาด | การเก็บรักษา | คำถามที่พบบ่อย

PONSTAN® คืออะไร?

พอนสแตน (Ponstan) คือชื่อทางการค้าของยาเมเฟนามิคแอซิด (Mefenamic Acid) ซึ่งเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการปวดตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางได้อย่างครอบคลุม เช่น ปวดประจำเดือน ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อจากโรคข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบรูมาตอยด์ ปวดแผลหลังผ่าตัด ฯลฯ

รูปแบบของยาพอนสแตน

พอนสแตนที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มีลักษณะเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (Film coated tablets) รูปทรงรี สีเหลือง บรรจุตัวยาเมเฟนามิคแอซิด 500 มิลลิกรัม จำหน่ายเป็นแผง แผงละ 10 เม็ด

ยาพอนสแตน ราคาประมาณเท่าไหร่?

พอนสแตน 1 แผง มี 10 เม็ด ราคาแผงละประมาณ 60-70 บาท

กลไกการออกฤทธิ์

ยาพอนสแตน ออกฤทธิ์ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Cyclooxygenase (COX) ในการสร้างสารที่ชื่อว่า พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ซึ่งสารชนิดนี้จะก่อให้เกิดอาการปวดและอักเสบในร่างกาย จึงใช้บรรเทาอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดฟัน ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดข้อ ฯลฯ

นอกจากนี้สารพรอสตาแกลนดินยังเป็นตัวกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวเพื่อขับเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาเป็นประจำเดือนอีกด้วย ดังนั้นเมื่อสารพรอสตาแกลนดินลดลง จึงช่วยให้มดลูกคลายตัว ลดความดันภายในมดลูก และลดอาการปวดเกร็งได้ จึงมักนิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดประจำเดือน โดยสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วภายใน 30 นาที

พอนสแตนแก้ปวดประจำเดือน

ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

ใครสามารถใช้ยาพอนสแตนได้บ้าง?

ผู้ที่สามารถใช้ยาได้

ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่า 14 ปีขึ้นไป และไม่เคยมีประวัติแพ้ยาพอนสแตน ยาเมเฟนามิคแอซิด หรือยาในกลุ่ม NSAID มาก่อนสามารถรับประทานพอนสแตนเพื่อบรรเทาอาการปวด อักเสบ ลดไข้ได้

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยาพอนสแตน

วิธีใช้ยา

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา

ผลข้างเคียงทั่วไปที่พบได้จากการรับประทานพอนสแตน เช่น

แต่ในบางรายอาจพบอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ เช่น 

ในกรณีที่มีอาการแพ้ยาพอนสแตน ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที อาการที่อาจเกิดขึ้น เช่น 

ponstan แก้ปวดประจำเดือน

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน

หากมีโรคประจำตัว หรือกำลังรับประทานยาชนิดอื่นๆ อยู่ ควรแจ้งและปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานพอนสแตน เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ ตัวอย่างดังนี้

ยาที่รับประทานร่วมกับ Ponstan แล้วอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดเลือดออกในลำไส้ได้ เช่น

ยาที่รับประทานร่วมกับ Ponstan แล้วจะส่งผลกระทบต่อไต เช่น

ยาที่เมื่อรับประทานร่วมกับยาพอนสแตนแล้วทำให้ถูกขับออกจากร่างกายได้น้อยลง อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น

ยาตัวอื่นๆ ที่จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนรับประทานพอนสแตน เช่น

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานพอนสแตนให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หรือหากนึกขึ้นได้เมื่อใกล้เวลารับประทานมื้อต่อไป ให้รอรับประทานมื้อต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาทดแทนจากที่ลืมไป เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้นได้

หากรับประทานยาเกินขนาดควรทำอย่างไร?

หากรับประทานพอนสแตนเกินขนาด อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ อ่อนแรง ปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องเสีย อาเจียนเป็นเลือด ชัก กล้ามเนื้อกระตุก เมื่อมีอาการข้างเคียงเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

การเก็บรักษา

พอนสแตนควรเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์เดิม โดยเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงจากแสงแดด ความร้อน ความชื้น และควรเก็บให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ตอบคำถามที่พบบ่อย

1. พอนสแตนแก้ปวดฟันได้ไหม?

ยาพอนสแตนสามารถใช้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันได้ เนื่องจากเป็นยาแก้ปวดและอักเสบ

2. พอนสแตนแก้ปวดหัวได้ไหม?

นอกจากแก้ปวดประจำเดือนแล้ว Ponstan สามารถใช้แก้ปวดหัวได้เช่นกัน

3. พอนสแตนลดไข้ได้ไหม?

พอนสแตนสามารถใช้รับประทานเพื่อลดไข้ได้ เนื่องจากยาออกฤทธิ์ต่อกระบวนการยับยั้งสารพลอสตาแกลนดิน ซึ่งนอกจากสารตัวนี้จะมีหน้าที่ทำให้รู้สึกปวดและอักเสบแล้ว ยังทำหน้าที่กระตุ้นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Thermo Regular Center) ที่อยู่บริเวณสมองส่วนไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ทำให้เกิดอาการเป็นไข้ เมื่อรับประทานพอนสแตนเพื่อยับยั้งสารพลอสตาแกลนดิน ก็จะทำให้ลดไข้ได้นั่นเอง

4. พอนสแตน ซื้อที่ไหนได้บ้าง?

ยาพอนสแตนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ควรปรึกษาเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยา

5. พอนสแตนผู้ชายกินได้ไหม?

ผู้ชายสามารถรับประทานพอนสแตนได้ โดยใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบ เช่น ปวดหลัง ปวดศีรษะ ปวดฟัน หรืออาการปวดหลังผ่าตัด เพราะ Ponstan สามารถออกฤทธิ์ได้เช่นเดียวกับการรับประทานยาแก้ปวดชนิดอื่นๆ

6. พอนสแตน กินตอนไหน?

ควรรับประทานยาพอนสแตนเมื่อมีอาการปวดเท่านั้น โดยรับประทานหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองกระเพาะอาหาร หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้รับประทานทุก 6-8 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 3 ครั้ง หรือไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน

7. พอนสแตนออกฤทธิ์กี่ชั่วโมง?

ยาพอนสแตนออกฤทธิ์ราว 4-6 ชั่วโมง

8. ยาแก้ปวดประจำเดือนพอนสแตน สามารถใช้แก้ปวดไมเกรนได้ไหม?

ยาพอนสแตนมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดและต้านการอักเสบ จึงสามารถแก้ปวดไมเกรนได้ เช่นเดียวกับยาอื่นๆ ในกลุ่ม NSAIDs

9. ยาแก้ปวดฟันพอนสแตน สามารถใช้แก้ปวดหัวได้ไหม?

ยาพอนสแตนมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด จึงสามารถแก้ปวดหัวได้

10. พอนสแตนแก้อักเสบได้ไหม?

พอนสแตนเป็นยาในกลุ่ม NSAIDs หรือกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และลดอาการบวมจากการอักเสบได้

11. พอนสแตน แก้ปวดกล้ามเนื้อได้ไหม?

ยาพอนสแตนมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด จึงสามารถแก้ปวดกล้ามเนื้อได้

12. พอนสแตนออกฤทธิ์ภายในกี่นาที?

โดยทั่วไปแล้ว การออกฤทธิ์ของพอนสแตนจะเริ่มสังเกตได้ใน 20-30 นาทีหลังจากรับประทานยา

13. พอนสแตนกินกี่เม็ด?

ยา Ponstan ควรรับประทานครั้งละไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ควรรับประทานพอนสแตนขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด แล้วเว้นช่วง 6-8 ชั่วโมง โดยใน 1 วันไม่ควรได้รับยาเกิน 1,500 มิลลิกรัม

หากมียาพอนสแตนขนาด 250 มิลลิกรัมและมีอาการปวดมาก สามารถรับประทานครั้งละ 2 เม็ดได้ และเว้นช่วง 6-8 ชั่วโมงก่อนจะรับประทานเม็ดถัดไปเช่นกัน ใน 1 วันไม่ควรได้รับยาเกิน 1,500 มิลลิกรัม

14. พอนสแตนแก้เหงือกบวมได้ไหม?

พอนสแตนสามารถช่วยลดอาการบวมจากการอักเสบได้ ทั้งนี้ อาการเหงือกบวมอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคอื่นๆ ไม่ควรซื้อยารับประทานเองแล้วปล่อยทิ้งไว้ แต่ควรเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมกับทันตแพทย์ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจ่ายยาในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับคนไข้